• Ελληνικά
  • English

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “Αποκαταστατική Οδοντιατρική με χρήση ψηφιακής αποτύπωσης, σχεδίασης και κατασκευής αποκατάστασης με μηχανικά υποστηριζόμενη τεχνολογία (CAD/CAM)”

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιλεγόμενο μάθημα  “Αποκαταστατική Οδοντιατρική με χρήση ψηφιακής αποτύπωσης, σχεδίασης και κατασκευής αποκατάστασης με μηχανικά υποστηριζόμενη τεχνολογία (CAD/CAM)” να προσέλθουν στη Γραμματεία Όδοντικής Χειρουργικής, 9.00-13.00, για να εγγραφούν.

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής