• Ελληνικά
  • English

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιλεγόμενο μάθημα  “Κλινικές εφαρμογές των Lasers στην Οδοντιατρική” να προσέλθουν στη Γραμματεία Όδοντικής Χειρουργικής, 9.00-13.00, για να εγγραφούν.

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής