• Ελληνικά
  • English

Εισαγωγή στις κλινικές δεξιότητες και στην Πρακτική Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα “Εισαγωγή στις κλινικές δεξιότητες και στην Πρακτική Άσκηση” ξεκινάνει τη Δευτέρα 07.10.2019 και ώρα 8.00-11.00 στην αίθουσα Παραδόσεων στο Α΄υπόγειο.

Υπεύθυνος μαθήματος ο αναπλ. καθηγητής κος Ιωάννης Τηλαβερίδης.

 

Από τη Γραμματεία.