• Ελληνικά
  • English

‘Εκτακτη Ανακοίνωση Ε’ εξάμηνο Περιοδοντολογίας

Το σημερινό μάθημα Εισαγωγή στην Κλινική Περιοδοντολογία (Ε2) δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

 

 

Εκ του Εργαστηρίου