• Ελληνικά
  • English

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε’΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

 

Η παράδοση του μαθήματος επιλογής

«Άμεσες και Επένθετες Οδοντοστοιχίες» του Ε’ Εξαμήνου

για τους συμμετέχοντες φοιτητές 

ξεκινά την

Τρίτη 17 Οκτωβρίου

17:00-19:00