• Ελληνικά
  • English

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΙ (Ζ’ΕΞΑΜΗΝΟ) ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ