• Ελληνικά
  • English

Εξετάσεις Γναθοπροσωπική ΙΙ Πέμτπη 25.02.2021

Ανακοίνωση

Οι παρακάτω φοιτητές για τις εξετάσεις σήμερα Πέμπτη 25.02.2021 θα εξετασθούν από τον καθηγητή κο Αντωνιάδη.

Ο σύνδεσμος έχει ανακοινωθεί.

1.Φιλίππου Σοφία 10594

2.Χαρίσης Βασίλης 10653

3.Στέργιος Μαύρος 10580

4.Τσάμη Χριστίνα 10666

5.Χριστοδούλου Λένα-Μαρία 10664

Εξέταση από 12.00-12.30

6.Ορφανίδου Ελένη 10669

7.Αντωνιάδου Βασιλική-Βενετία 10632

8.Μοσχόπουλος Σωτήριος 10679

9.Μεσημέρη Γεωργία 10616

10.Παλουκόπουλος Ηρακλής 10586

Εξέταση 12.40-13.10

11.Ούρδας Δημήτριος 10619

12.Τσούμαρης Δημήτρης 10593

13.Ιωακειμίδου Χρυσάνθη 10637

14.Κουϊμτζίδης Βασίλειος 10643

Εξέταση 13.15-13.45

 

Από την Γραμματεία