• Ελληνικά
 • English

Εξετάσεις Γναθοπροσωπική ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις στο μάθημα της Γναθοπροσωπικής ΙΙ θα γίνουν την Πέμπτη 02.02.2023 και και ώρα 11.00 στο νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Πέτρινο Κτίριο 2ος όροφος στο γραφείο του διευθυντή καθηγητή κου Κ. Βαχτσεβάνου.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές.

Οι ομάδες, με βάση την εγγραφή στο sis, χωρίζονται:

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΙ

02.02.2023

 

 1. 10839
 2. 10574
 3. 10444
 4. 10470
 5. 10843

 

11.00-11.30

 

 1. 10915
 2. 10790
 3. 10695
 4. 10877
 5. 10253

 

11.30-12.00

 

 1. 10914
 2. 10835
 3. 10640
 4. 10764
 5. 10906

 

12.00-12.30

 

 1. 10863
 2. 10612
 3. 10787
 4. 10520
 5. 10137

 

12.30-13.00

 

 1. 10694
 2. 10804
 3. 10927
 4. 10917
 5. 10795

13.00-13.30

 

 1. 10463
 2. 10714
 3. 10916
 4. 10685
 5. 10908

 

13.30-14.00

 

 1. 10897
 2. 10824
 3. 10797
 4. 10648
 5. 10886

14.00.14.30

 

 1. 10233
 2. 10406
 3. 10831
 4. 10902
 5. 10859
 6. 10664

Από την Γραμματεία