• Ελληνικά
  • English

Εξετάσεις Πτυχίου Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοινοποιούνται τα ονόματα και οι ημερομηνίες παρακολούθησης, των φοιτητών που έχουν δηλώσει  για τις εξετάσεις πτυχίου 06.02.2019 και έχουν 10 ιστορικά.

Μετά την συμπλήρωση των δύο ιστορικών θα πρέπει να δηλώσουν και στην κατάσταση των εξετάσεων.

 

Από την Γραμματεία