• Ελληνικά
  • English

Εξετάσεις Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του ΣΤ εξαμήνου Λίκκας Αλέξανδρο 10662, Χριστοφή Κωνσταντίνος 10597, Βλάχου Αντωνία 10626 να προσέλθουν στην Γραμματεία του εργαστηρίου της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στον 7ο όροφο. Αφορά την συμμετοχή τους στις εξετάσεις της Χειρουργικής Παθολογίας και Εγχειρητικής τη Δευτέρα 25.06.2018.

 

Από την Γραμματεία