• Ελληνικά
  • English

Εξετάσεις Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις στο μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας και Εγχειρητικής είναι τη Δευτέρα 28.01.2019 και ώρα 8.00-10.00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο εργαστήριο.

Δηλώσεις συμμετοχή στη γραμματεία του εργαστηρίου.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική.

 

Από τη Γραμματεία