• Ελληνικά
  • English

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (Η’ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΣΑΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση στα μάθηματα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής ΙΙ (Η’Εξάμηνο) και Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (ΚΣΑΑ), στην εξεταστική του Ιουνίου, θα γίνει μόνο γραπτά.