• Ελληνικά
  • English

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ IV

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙV»

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα «Ορθοδοντική IV» να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εξέταση του μαθήματος, μέχρι την Τρίτη 12.01.21, στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στο ακόλουθο mail: emargariti@dent.auth.gr

Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν τα εξής στοιχεία:
Θέμα: «Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2021»
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………
Αριθμός Μητρώου Φοιτητή:……………………………
Εξεταζόμενο μάθημα:…………………………………………

Μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος, θα αναρτηθεί ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής