• Ελληνικά
  • English

Επείγουσα Ανακοίνωση για το ΣΤ1(Γ) Παρακολούθηση Παπανικολάου

Το ΣΤ1 (Γ) η παρακολούθηση για το Παπανικολάου είναι την Τρίτη 08.03.2016.

 

Από την Γραμματεία.