• Ελληνικά
  • English

Επείγουσα ανακοίνωση Εργαστήριο Προσθετικής

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00

ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΣΑΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

10310 ΗΛΙΑΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10311 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ
10458 Ζαμάνη  Κυριακή
10591 Σαραντιάδου  Καλλιόπη
10629 Τσόλκας  Παναγιώτης-Πατάπιος
10542 Κοροσίδου  Σουζάνα
10552 Κοντoμηνάς  Φώτιος