• Ελληνικά
  • English

Επείγουσα Ανακοίνωση κ. Δουμανίδης, κ. Καμπάνη

Ο φοιτητής κ. Δουμανίδης και η φοιτήτρια κ. Καμπάνη καλούνται σε εξέταση στο μάθημα “Προληπτική Οδοντιατρική” 

την Δευτέρα 25/06 και ώρα 18:00- 20:00, μαζί με τους λοιπούς εξεταζόμενους.

 

 

Η Επιτροπή

 

Ι. Βούρος, Π. Δάγκαλης, Δ. Σακελλάρη