• Ελληνικά
  • English

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ANAKOIΝΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές του Ι’ εξαμήνου να προσέλθουν για έλεγχο των στηριγμάτων τους προσκομίζοντας τα ιστορικά και την πράσινη κάρτα κλινικής άσκησης την Παρασκευή 1/7/2016, ώρες 9.00-12.00μμ, στην Κλινική του 1ου ορόφου.

 

Αργυρούδης   Αθανάσιος   10064

Βλαδένης,       Θεόδωρος    10155

Σάσσαλος        Γεώργιος      10106

Χατζηαστερίου  Στέλλα       10125

Χονδρού            Αναστασία  10143

Χουρπουλιάδου  Αναστασία  10127