• Ελληνικά
  • English

Επικύρωση περιστατικών Περιοδοντολογίας Ι΄εξάμηνο και επί πτυχίω

Μόνο οι παραπάνω φοιτητές, εφόσον έχουν ΚΑΙ υπογραφή επανελέγχου για το περιστατικό τους, μπορούν να προσέλθουν στην κλινική του 1ου ορόφου στις ώρες άσκησης των τμημάτων Ι1 και Ι2 για επικύρωση.