• Ελληνικά
  • English

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το επιλεγόμενο μάθημα του Ζ’Εξαμήνου “Ακτινολογία ΙΙΙ” θα ξεκινήσει την επόμενη Πέμπτη 15/10 και ώρα 17:00 μ.μ.