• Ελληνικά
  • English

Επιλεγόμενο μάθημα Πόνος και Διαχείριση Άγχους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα του επιλεγόμενου μαθήματος “Πόνος και Διαχείριση Άγχους” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 16.10.2018 και ώρα 17.00-19.00.

 

Από την Γραμματεία