• Ελληνικά
  • English

Επιλεγόμενο Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Τα μαθήματα στο επιλεγόμενο μάθημα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ξεκινάνε την Πέμπτη 12.10.2017.

Οι φοιτητές θα ασκούνται κάθε Πέμτπη 17.00-19.00.

Συντοντιστής μαθήματος ο αναπλ. καθηγητής κος Γρηγόρης Βενέτης.

 

Από την Γραμματεία