• Ελληνικά
  • English

Εργαστήριο ΣΤ2 με υπεύθυνο κο Ζουλούμη

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό  μάθημα του ΣΤ2 με υπεύθυνο τον κο Ζουλούμη θα γίνει τη Δευτέρα 15.06.2020 και ώρα 11.30-13.00 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του 7ου ορόφου.

Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους ένα μπούτι από κοτόπουλο.

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

10849    Μπερδάνης       Παναγιώτης

10879    Μπλουγούρα    Φωτεινή

10858    Μποζίνης            Βασίλειος

10815    Μπότσκαρης     Βασίλειος

10917    Μπούρμπου      Ελισάβετ-Αναστασία

10894    Μυλωνά              Δανάη

10825    Νιάκου Αθηνά-Παρασκευή

10861    Παπαρίζου Δέσποινα – Χαρίκλεια

10855    Πάππας                Ιωάννης

10838    Παυλίδου            Ευδοκία

10876    Ρήγας   Γεώργιος

10839    Demishev            Polina

10907    Καλαμάρα          Δήμητρα

Από την Γραμματεία