• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚ.ΕΤ.18-19

Οι παραδόσεις και τα εργαστήρια του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής θα ξεκινήσουν κανονικά στις 8 Οκτωβρίου 2018.

 

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής

Ελίζα Λιάκου

2310999608