• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΚΛΙΝΙΚΗ Η3

Η κλινική του Η3 την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 θα λειτουργήσει κανονικά.

 

από τη Γραμματεία του Εργστηρίου

Ελίζα Λιάκου 2310 999608