• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι κλινικές του Η’ εξαμήνου και του Πτυχίου θα περατωθούν την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.

από τη Γραμματεία