• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – Eξεταστέα ύλη “Κλινική Οδοντική Χειρουργική” Ιαν. 2020

Η εξέταση του μαθήματος Κλινική Οδοντική Χειρουργική του Ζ εξαμήνου (κανονικοί) και του Η εξαμήνου (πτυχίο μεταφορείς) θα γίνει από το αρχείο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που επισυνάπτεται.
Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσετε στην Γραμματεία του εργαστηρίου, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση (δεν θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης αν δεν έχει γίνει δήλωση).

 

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου