• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος της Ακτινολογίας Ι, την Πέμπτη 18/6 και ώρα 17.00 μ.μ. θα γίνει με θέματα πολλαπλής επιλογής, μέσω e-learning.