• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την επόμενη εβδομάδα 03/04 και 05/04 το μάθημα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής Ι, για όλα τα τμήματα του Στ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μανδαλιδείου 50-55 ατόμων.