• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν την συμμετοχή τους στην εξεταστική Ιανουαρίου 2018, να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στο e-mail του Εργαστηρίου steperio@dent.auth.gr, γράφοντας το ονομ/μο, τον αριθμό μητρώου και τον τίτλο του εξεταζόμενου μαθήματος.

Η συμμετοχή των φοιτητών πρέπει να δηλώνεται έως και 2 ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.

Από το Εργαστήριο Προληπτικής