• Ελληνικά
  • English

Η΄Εξάμηνο Στοματική Χειρουργική/Ι Εξάμηνο

Ανακοίνωση

Το μάθημα της Γναθοπροσωπικής ΙΙ για το Ι΄Εξάμηνο ξεκινάει τη Δευτέρα 26.02.2018.

Επισυνάπτονται τα σχετικά ενημερωτικά.

 

Από τη Γραμματεία του εργαστηρίου