• Ελληνικά
  • English

Θ2 Παπανικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η κλινική άσκηση των φοιτητών  στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου για την εβδομάδα 16.11.2020 δεν θα γίνει.

 

 

Από την Γραμματεία