• Ελληνικά
  • English

Ι Εξάμηνο Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Ανακοίνωση

Ο χωρισμός του Ι1 για την παρακολούθηση στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου θα γίνει όπως παρακάτω.

 

Από την Γραμματεία