• Ελληνικά
  • English

ΚΑΡΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΣΤ’ Εξαμήνου, στη Δεξιότητα της ΚΑΡΠΑ,  γίνεται στην Αιθ.Μανδαλιδείου (30 ατόμων).