• Ελληνικά
  • English

Καταληκτικές Ημερομηνίες Αποτυπωμάτων-Εργαστήριο Προσθετικής

Καταληκτικές Ημερομηνίες Αποτυπωμάήτων

Λήψη τελικών αποτυπωμάτων Μερικών Οδοντοστοιχιών : 5 Μαΐου 2017

Λήψη τελικών αποτυπωμάτων Ολικών Οδοντοστοιχιών και Ακίνητης Προσθετικής :12 Μαΐου 2017

 

Εκ του Εργαστηρίου