• Ελληνικά
  • English

Κλινικές Δεξιότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το  μάθημα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ” σας  κοινοποιώ την ύλη.

 

Από την γραμματεία