• Ελληνικά
  • English

Κλινική άσκηση στα αντικείμενα του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των οδοντικών ιστών

Επισυνάπτεται η απόφαση του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των οδοντικών ιστών, όπως εγκρίθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος.