• Ελληνικά
  • English

Κλινική Πτυχίου Ακίνητης Προσθετικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ώρα της κλινικής άσκησης 

Πτυχίου αλλάζει, από 09:00-12:00 σε 08:00-11:00.