• Ελληνικά
  • English

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 23/11 το μάθημα “Κλινικές δεξιότητες στην Επείγουσα Οδοντιατρική” δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με το συντονιστή του μαθήματος.