• Ελληνικά
  • English

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Παιδοδοντιατρικής τα ονόματα κατά ομάδες των 5 ετών φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα για την εισαγωγή τους στην Κλινικη.

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ