• Ελληνικά
  • English

Κοινωνική Οδοντιατρική αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα Κοινωνική Οδοντιατρική θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμινάριων Α΄ 

λόγω διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης