• Ελληνικά
  • English

Λειτουργία Κλινικής Ακίνητης Προσθετικής

Ενημερώνουμε τους φοιτήτες οτι λόγω της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ και των προπτυχιακών φοιτητών στο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας, η  Κλινική Ακίνητης Προσθετικής (Ζ εξαμ-13:00) θα παραμείνει ανοιχτή μόνο για έκτακτα περιστατικά.

 

Εκ του Εργαστηρίου