• Ελληνικά
  • English

Λειτουργία προπτυχιακής κλινική Εργαστηρίου Οδοντοφατιακής Χειρουργικής, Χειρ.Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας στις 07.04.17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 07.04.17 η προπτυχιακή κλινική του Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρ.Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας δε θα λειτουργήσει. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά.