• Ελληνικά
  • English

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προπτυχιακή κλινική του Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χερουργικής, Χειρ.Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2019.