• Ελληνικά
  • English

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ

Το επιλεγόμενο μάθημα “ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ”  θα ξεκινήσει την Πέμπτη 1 Μαρτίου

στην αίθουσα σεμιναρίων του Α υπογείου στις 17.00.

Από το εργαστήριο