• Ελληνικά
  • English

Μάθημα κορμού ΠΜΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία παράδοση του μαθήματος κορμού

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι, θα γίνει από την κ. Απατζίδου την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου

και ώρα 14:00-15:00 στον 4ο όροφο.

 

Εκ της Γραμματείας