• Ελληνικά
  • English

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ” – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το μάθημα επιλογής «Ορθοδοντική και Συνολική Οδοντιατρική Αντιμετώπιση» να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εξέταση του μαθήματος στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στο ακόλουθο mail: emargariti@dent.auth.gr

Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν τα εξής στοιχεία:
Θέμα: «Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2021»
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………
Αριθμός Μητρώου Φοιτητή:……………………………
Εξεταζόμενο μάθημα:…………………………………………

Θα αναρτηθεί ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξέτασης εν ευθέτω χρόνω

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής