• Ελληνικά
  • English

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Οι παραδόσεις και τα εργαστήρια του  Δ’ και ΣΤ’ εξαμήνου καθώς και οι παραδόσεις και οι κλινικές του Η’ εξαμήνου θα ξεκινήσουν κανονικά στις 15 Φεβρουαρίου 2016.

 

από τη γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής

Ελίζα Λιάκου

2310 999608