• Ελληνικά
  • English

ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής ΙΙ για τους φοιτητές του Η2 Τμήματος αύριο 21.02.2017  και ώρα 08.00 – 09.00 π.μ. δε θα γίνει.