• Ελληνικά
  • English

ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι (ΣΤ’ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής Ι, για τους φοιτητές του ΣΤ1 τμήματος, την Πέμπτη 17/05 και ώρα 12.00 – 14.00, δε θα πραγματοποιηθεί.