• Ελληνικά
  • English

ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές Καραθάνος Γεώργιος, ΑΕΜ 9968 και Λώλη Χριστίνα, ΑΕΜ 10151 να περάσουν από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου (5ος όροφος).